Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.258

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.743

Hình sự

2.155

Dân sự

8.502

Hôn nhân và gia đình

665

Kinh doanh thương mại

71

Hành chính

9

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

111

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv