Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.673

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.848

Hình sự

2.978

Dân sự

10.723

Hôn nhân và gia đình

854

Kinh doanh thương mại

94

Hành chính

18

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

154

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv