Loading...
Skip to main content

TAND HAI CẤP TP.HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10-NQ/BCSĐ

(28/11/2022 15:22)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10-NQ/BCSĐ NGÀY 15/4/2021 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10-NQ/BCSĐ NGÀY 15/4/2021 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Ngày 25, 26/11/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết 10-NQ/BCSĐ ngày 15/4/2021 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội nghị, có 239 đồng chí trong đó có sự tham dự của đồng chí Chánh án, các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, công chức Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng.

image

Đồng chí Lê Đức Lập – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đọc Báo cáo tổng kết thi đua 2022.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Tổng hợp số liệu thi đua năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã giải quyết, xét xử 11.607/12.044 vụ, việc đạt tỷ lệ 96,4%, so với cùng kỳ năm 2021 thụ lý giảm 167 vụ việc, giải quyết giảm 148 vụ nguyên nhân do các vụ, việc được thụ lý, giải quyết tại các trung tâm hòa giải (trong đó Tòa án nhân dân thành phố giải quyết 1.549/1.778 vụ việc đạt tỷ lệ 87,1%). Tỷ lệ giải quyết bình quân là 77,45 vụ, việc/Thẩm phán/năm (tương đương 6,45 vụ, việc/Thẩm phán/tháng).

image

Đồng chí Phạm Văn Phích – Phó Bí thư, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

image

Đồng chí Trịnh Khắc Thịnh – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về chất lượng giải quyết, xét xử: 100% các vụ việc đều được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Tổng số án bị hủy và sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán Tòa án hai cấp là 62 vụ/2/11.607 vụ việc đã giải quyết, chiếm tỷ lệ 0,27% tăng so với năm 2021 là 0,08% (tỷ lệ hủy sửa năm 2021 là 0,19%); thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép của Tòa án nhân dân tối cao (tổng án cải sửa + hủy do lỗi chủ quan “ chia 2” không vượt quá 1,5% tổng số vụ, việc đã giải quyết, xét xử).

image

Đồng chí Lê Đức Lập – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022: Chánh án Tòa án thành phố Hải phòng đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 77 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đề nghị Chánh án TAND tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 14 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân, tặng Cờ thi đua TAND cho 03 tập thể, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” cho 02 cá nhân; đề nghị UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể.

image

Đồng chí Phạm Đức Tuyên – Thành ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, tạo động lực lôi cuốn, động viên cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Bồi dưỡng, xây dựng, kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm những tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải thật sự xuất sắc, nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua hoặc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực sự điển hình và có tính chất nêu gương cho các tập thể, cá nhân khác noi theo.

image

Đồng chí Phạm Đức Tuyên – Thành ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các tổ chức đoàn thể xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, phát động và tổ chức các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Các tổ chức đoàn thể đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 89
cdscv