Skip to main content
 • Phân biệt tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản (25/08/2019 17:10:26)

  Thực tiễn hiện nay, các cơ quan tư pháp tại nhiều địa phương chưa có cách hiểu thống nhất về tranh chấp "hủy kết quả bán đấu giá tài sản" và tranh chấp "về kết quả bán đấu giá tài sản". Bài viết nêu căn cứ phân biệt giữa hai loại tranh chấp trên về phạm trù ngữ nghĩa, phạm vi điều chỉnh, căn cứ pháp luật trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016


 • Bàn về biện pháp khiển trách tại Điều 93 BLHS năm 2015 (21/08/2019 08:59:18)


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (20/08/2019 10:41:02)


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (19/08/2019 09:30:53)


 • Khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng đất của công dân, thực tiễn và kiến nghị (17/08/2019 15:07:02)


 • Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự (12/08/2019 15:00:01)


 • Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người và một số bất cập (09/08/2019 14:02:38)


 • Bất cập về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên (09/08/2019 09:45:48)


 • Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực (08/08/2019 15:06:09)


 • Sự cần thiết luật hóa chế định ly thân trong Luật Hôn nhân và Gia đình (08/08/2019 08:30:56)


cdscv