Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.024

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.751

Hình sự

437

Dân sự

2.659

Hôn nhân và gia đình

136

Kinh doanh thương mại

18

Hành chính

3

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

19

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv