Skip to main content

Chi bộ Tòa Hình sự học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” trong quá trình giải quyết xét xử án hình sự và án hành chính

(08/06/2020 08:28)

“Chi bộ Tòa Hình sự học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” trong quá trình giải quyết xét xử án hình sự và án hành chính”

Ngày 06 tháng 6 năm 2020 Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 02/01/2020 của Đảng ủy cơ quan Tòa án nhân dân thành phố về việc tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan TAND thành phố phát huy đoàn kết giữ vững kỷ cương nêu cao trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp”. Nhằm xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Chi bộ Tòa Hình sự đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2020 với nội dung “Chi bộ Tòa Hình sự học Bác “ Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” trong quá trình giải quyết xét xử án hình sự và án hành chính”

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\ảnh chi bộ.jpg

Tại Hội nghị học tập của cán bộ ngành Tư pháp 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và có bài nói chuyện rất sâu sắc. Bác nói: “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ, không chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án, phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”. Như vậy, có thể thấy tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng và trong giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng. Nếu người cán bộ Tòa án chỉ đóng khung trong Tòa án, không hiểu cuộc sống của nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của dân thì xử sao thấu tình đạt lý được. Dẫu pháp luật có cố gắng bao nhiêu cũng khó bao hàm được hết những gì phát sinh trong cuộc sống của nhân dân. Dẫu kiến thức nhà trường đào tạo đến đâu cũng không có đủ kiến thức của nhân dân, mà tự học là một quá trình liên tục. Học từ sách vở, từ nhà trường và học từ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người vận động quần chúng, thuyết phục quần chúng nhân dân rất giỏi vì Người không ngừng học hỏi từ chính nhân dân. Hồ Chủ tịch thấm nhuần câu nói nổi tiếng của Khổng Tử “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên”, nghĩa là trong ba người đi cùng đường tất có người đáng là thầy ta điều đó cho thấy không ai biết hết mọi điều và nhiều điều ta có thể học được từ nhân dân, từ người thấp hơn ta về địa vị, về học vấn.

Quan trọng nhất, xuyên suốt nhất, tinh thần “gần dân” phải thể hiện trong việc nâng cao chất lượng xét xử, mang lại công bằng cho mỗi người dân. Chính vì đó Chi bộ Tòa Hình sự đã thường xuyên phấn đấu, trau dồi để hoàn thành các tiêu chí cụ thể:

Một là: Các đảng viên Tòa Hình sự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xét xử các vụ án khách quan công tâm đặc biệt xét xử không có án oan sai. Lãnh đạo Chi bộ Tòa Hình sự cần tiên phong gương mẫu các đảng viên “Cần kiệm liêm chính - Chí công vô tư”; luôn phê và tự phê bình, luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên trong Chi bộ tạo nội bộ luôn đoàn kết gắn bó với các đảng viên trong Chi bộ; giữa Chi bộ với đảng bộ cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là: Gần dân, sát dân trong công việc nhất là giải quyết án hành chính phải nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân thường xuyên xuống cơ sở đối thoại để lắng nghe, giáo dục thuyết phục để tăng cường đối thoại thành các vụ án hành chính. Bản án xét xử các loại án phải thấu tình đạt lý nhưng đúng quy định pháp luật tạo niềm tin cho nhân dân. Tòa Hình sự luôn tạo điều kiện cho bị cáo, người tham gia tố tụng khác được quyền bào chữa nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa . Trong Chi bộ thì cần nêu cao phương pháp lãnh đạo chỉ đạo; tập trung nhưng dân chủ nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Tổ chức sinh hoạt chi bộ có nhiều kế hoạch phù hợp với tâm tư nguyện vọng các đảng viên; tổ chức phân công công việc nội bộ phải phù hợp với trình độ từng đảng viên; giữa các đảng viên ứng xử với nhau phải có văn hóa, bao dung vì lợi ích tập thể; nắm vững tư tưởng các đảng viên để động viên khích lệ các đảng viên đạt hiệu quả cao trong công việc

Ba là: Học dân ở điểm: Tập thể lãnh đạo Chi bộ cùng các đảng viên Tòa Hình sự luôn rèn luyện cách nói, viết ngắn ngọn, xúc tích phù hợp với cách hiểu của dân, của quần chúng; tại buổi sinh hoạt Chi bộ luôn lắng nghe ý kiến quan điểm đảng viên; biết phát huy vai trò của các đảng viên trong Chi bộ; từ cách điều hành phiên tòa đến công tác tiếp dân gần gữi lắng nghe, giải thích tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; không để khiếu kiện,không để người dân phản ánh đảng viên, cán bộ Tòa án phát ngôn ứng xử thiếu văn hóa; Bản án tuyên phải ngắn ngọn xúc tích được dư luận đánh giá cao.

Bốn là: Chi bộ Tòa Hình sự khi xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chi bộ đúng trọng tâm, kế hoạch sát thực tế mới phát huy sức mạnh chi bộ; lãnh đạo cán bộ phải đánh giá đúng; hiểu tâm tư nguyện vọng các đảng viên để giáo dục thuyết phục khích lệ Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng khối Đại đoàn kết chi bộ và giữa chi bộ Tòa Hình sự với Chi bộ phòng tòa khác trong Đảng bộ cơ quan Tòa án thành phố

Năm là: Đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong gương mẫu, đi đầu đối với các quần chúng, trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị.

Về kết quả xét xử 6 tháng 2020 Chi bộ Tòa Hình sự đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua đã đăng ký năm 2020 cụ thể như sau:

- Các tiêu chí thi đua 6 tháng đầu năm: Tỉ lệ xét xử án HSST, HSPT đạt 70% số vụ thụ lý.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ 01 tháng/lần, mỗi quý sinh hoạt 1 chuyên đề.

- Giải quyết 90% số án tạm đình chỉ kéo dài

- 100% không có đơn thư khiếu nại tố cáo do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

- Mỗi thẩm phán đã hoàn thành 02 phiên tòa rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư gương mẫu hoàn thành 03 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Đồng chí Bí thư chi bộ sẽ đối thoại thành 1-2 vụ án hình chính sơ thẩm.

- Ngày 26/6/2020, Tòa Hình sự gương mẫu đi đầu đăng ký xét xử 01 vụ án HSST mở màn cụm thi đua 01 phiên tòa rút kinh nghiệm Tòa án 2 cấp.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ; đồng chí chủ trì cuộc hợp kết luận: Để có được kết quả trên là do chi bộ Tòa Hình sự luôn đoàn kết; mỗi đảng viên luôn tích cực phấn đấu; học tập tư tưởng Bác. Cán bộ Tòa Hình sự luôn tiếp thu ý kiến phát biểu các đảng viên và tiếp tục đăng ký với Đảng ủy cơ quan quý 4 sẽ tiếp tục sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên sâu hơn, hiệu quả hơn./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 23
cdscv