Skip to main content

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Tư pháp Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

(24/03/2020 16:10)

Sáng ngày 24/03/2020, tại Hà Nội, Phòng Hành chính-Tư pháp Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng ngày 24/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Hành chính-Tư pháp Văn phòng TAND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TAND tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng TAND tối cao cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Hành chính-Tư pháp.

3.jpg

Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng uy, Chánh Văn phòng TAND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi bộ Phòng Hành chính - Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 481-QĐ/ĐU ngày 05/11/2019 của Đảng ủy TAND tối cao. Kể từ khi được thành lập, Chi bộ Phòng Hành chính -Tư pháp luôn bám sát, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác chuyên môn, tuy còn một số hạn chế, tồn tại do những nguyên nhân khác nhau nhưng về cơ bản Chi bộ Phòng Hành chính - Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Chính vì những kết quả đã đạt được nên đơn vị đã được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

2.jpg

Đảng viên Chi bộ Phòng Hành chính - Tư pháp bỏ phiếu bầu
Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ luôn đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy triển khai đồng bộ và có nhiều đối mới gắn với việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Công tác phát triển đảng viên đã có nhiều tiến bộ cả về chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp mới; công tác dân vận; công tác quản lý đảng viên và các mặt công tác khác đạt những kết quả đáng khích lệ và có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây. Chất lượng hoạt động của Chi bộ, chính quyền có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng. Bên cạnh đó, Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác. Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Cấp ủy tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị. Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

1.jpg

Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ngô Tiến Hùng tặng hoa chúc mừng
Chi ủy Chi bộ Phòng Hành chính - Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng TAND tối cao, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ngô Tiến Hùng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tập thể Chi bộ, công chức và người lao động Phòng Hành chính-Tư pháp đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí Ngô Tiến Hùng cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề nghị Phòng Hành chính-Tư pháp thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc, chủ động đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính chất đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan tâm làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận của, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên, có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Untitled-1.jpg

Toàn thể đại biểu chụp hình lưu niệm chúc mừng thành công của Đại hội

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TAND tối cao Ngô Tiến Hùng đề nghị Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, xứng đáng nhất để bầu vào Chi ủy.

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TAND tối cao và trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Phòng Hành chính-Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, bầu trực tiếp chức danh Bí thư đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư đối với đồng chí Phan Thị Minh Hồng. Đồng chí Nguyễn Duy Nam là Chi ủy viên Chi bộ.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 631
cdscv