Skip to main content

Bàn về việc quyết định tạm giam, bắt tạm giam bị cáo bị cáo sau khi tuyên án theo thủ tục rút gọn - TAND quận Hồng Bàng

(13/02/2020 10:09)

Bàn về việc quyết định tạm giam, bắt tạm giam bị cáo bị cáo sau khi tuyên án theo thủ tục rút gọn

BÀN VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM, BẮT TẠM GIAM BỊ CÁO BỊ CÁO SAU KHI TUYÊN ÁN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Theo quy định tại Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về việc bắt bị cáo tạm giam sau khi tuyên án quy định: “1. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt tù nhưng xét thấy cần tiếp tục tạm giam để bảo đảm thi hành án thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo, trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 328 của Bộ luật này…2. Trường hợp bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt tù thì họ chỉ bị bắt tạm giam để chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử có thể ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay tại phiên tòa nếu có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc tiếp tục phạm tội.”.

Khoản 1 Điều 456 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: 1. Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của Bộ luật này…”.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 45 BLTTHS, Thẩm phán có quyền hạn, nhiệm vụ sau:

“a) Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trừ biện pháp tạm giam”;

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 BLTTHS quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án:

a) Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, xử lý vật chứng;

Điểm c khoản 1 Điều 113 quy định về việc bắt tạm giam bị cáo:

1. Những người sau đây có quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam:

c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử.

Như vậy, theo quy định trên, việc tạm giam bị cáo sau khi tuyên án được hiểu do Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký Quyết định tạm giam. Tuy nhiên, trong phần xét xử theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Chương XXXI, BLTTHS thì khi xét xử không thành lập Hội đồng xét xử mà chỉ có duy nhất Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. Mặt khác, theo quy định hiện nay, khi Chánh án phân công hồ sơ cho Thẩm phán nghiên cứu, giải quyết vụ án thì quyền hạn, trách nhiệm do Thẩm phán toàn quyền quyết định.

Vậy, trong trường hợp xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, ai là người có thẩm quyền ký Quyết định tạm giam bị cáo sau khi xét xử sơ thẩm?

Vấn đề này, hiện nay có 02 quan điểm.

Quan điểm thứ nhất cho rằng: Thẩm phán chỉ có quyền Quyết định tạm giam bị cáo khi thay mặt Hội đồng xét xử. Trong vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn không có Hội đồng xét xử nên Thẩm phán không có quyền ký Quyết định tạm giam sau khi xét xử mà thẩm quyền thuộc Chánh án hoặc Phó Chánh án.

Quan điểm thứ hai cho rằng: Khi xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, Thẩm phán được ký Quyết định tạm giam hoặc bắt tạm giam bị cáo sau khi xét xử với 02 lý do:

Thứ nhất: Theo quy định chung, khi Chánh án hoặc Phó Chánh án phân công hồ sơ vụ án cho Thẩm phán thì Thẩm phán được ký các văn bản tố tụng liên quan đến vụ án mà không phải do Chánh án hoặc Phó Chánh án.

Thứ hai: Theo quy định, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa được ký Quyết định tạm giam bị cáo khi thay mặt Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, do thủ tục xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là thủ tục đặc biệt nên việc Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa trong trường hợp này Hội đồng xét xử được hiểu là 01 người nên được ký Quyết định tạm giam bị cáo sau khi xét xử là phù hợp với quy định của pháp luật.

Quan điểm cá nhân của tác giả bài viết đồng ý với quan điểm thứ nhất:

Theo quy định của pháp luật thì Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa chỉ được ký Quyết định tạm giam bị cáo khi thay mặt Hội đồng xét xử. Như vậy, theo thủ tục rút gọn không có Hội đồng xét xử nên Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa không có quyền mà thẩm quyền thuộc Chánh án hoặc Phó Chánh án.

Trên đây là quan điểm của chúng tôi về vấn đề thẩm quyền ra Quyết định bắt bị cáo tạm giam sau khi tuyên án trong vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn. Rất mong nhận được ý kiến phản hồi và trao đổi của các đồng nghiệp.

Nguyễn Hữu Chung – Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 64
cdscv