Skip to main content

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tự kiểm tra tại đơn vị - TAND quận Ngô Quyền

(16/01/2020 15:17)

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tự kiểm tra tại đơn vị - TAND quận Ngô Quyền

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tự kiểm tra tại đơn vị

Mạnh Hà - Tòa án Ngô Quyền

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án, tổ chức triển khai hiệu quả, bài bản các mặt công tác tại các phòng, tòa, tòa án quận huyện trong hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hải Phòng, tại Hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua của Tòa án thành phố Hải Phòng ngày 20/12/2019, đồng chí Chánh án Tòa án thành phố chỉ đạo và yêu cầu trong năm 2020 công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Tòa án hai cấp thành phố Hải Phòng phải được chú trọng, nâng cao. Đây là nội dung cũng như yêu cầu của Quy chế công tác kiểm tra trong tòa án nhân dân (ban hành theo Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/03/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

Từ năm 2015 đến nay, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền đã chủ động tổ chức thực hiện tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị định kỳ hàng năm và luôn coi đây là giải pháp căn cơ để nâng cao thực chất chất lượng các mặt công tác của đơn vị trong đó trọng tâm là công tác xét xử, giải quyết án, công tác thi hành án hình sự. Chính vì vậy chúng tôi đã rút ra và tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định trong công tác này.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác, nghiệp vụ chuyên môn giữa các đơn vị trong hệ thống Tòa án hai cấp Hải phòng. Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền xin chia sẻ cách làm của đơn vị với các đồng chí trong hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hải Phòng và mong nhận được ý kiến đóng góp, trao đổi, phản hồi của các đồng chí để chúng ta cùng hoàn thiện hơn trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị.

Qua công tác tự kiểm tra ở Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, đã có những hiệu quả rõ rệt như sau:

- Thứ nhất, qua công tác tự kiểm tra định kỳ hàng năm, các Thẩm phán, Thư ký được một lần nữa kiểm tra lại hồ sơ của mình nhằm phát hiện sửa chữa, khắc phục kịp thời những sai sót trong hồ sơ, trong các quyết định và bản án (thậm chí có những sai sót nếu không được khắc phục và sửa chữa kịp thời trong thời hạn nhất định có thể dẫn đến việc hủy án).

   - Thứ hai, sau khi tự kiểm tra, việc sắp xếp hồ sơ đưa vào lưu trữ được thực hiện một cách gọn gàng, chặt chẽ, đầy đủ tránh được việc mất mát hồ sơ. Thêm vào đó giúp cho việc ghi chép sổ sách đầy đủ, sạch đẹp, và được lưu trữ tốt, sẵn sàng cho những đợt kiểm tra đột xuất của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân thành phố với đơn vị Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền.

   - Thứ ba, qua việc kiểm tra, tự kiểm tra công khai và rõ ràng tại đơn vị đã góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho các cán bộ, Thẩm phán, Thư ký tại Tòa án, tạo tư duy nghiệp vụ sâu và đồng đều cho các Thẩm phán và Thư ký của đơn vị. Tạo điều kiện cho các cán bộ và lãnh đạo của đơn vị được góp ý, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong việc thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ, để đổi mới tư duy và cách làm việc được hiệu quả hơn. Qua đây giúp lãnh đạo đơn vị tổng hợp những vướng mắc còn tồn tại và giải đáp cho các Thẩm phán và Thư ký ở đơn vị công tác.

- Thứ tư, việc thực hiện công tác tự kiểm tra tại đơn vị là một kênh thông tin giúp cho đồng chí Chánh án đánh giá một cách khách quan, tổng thể hoạt động của đơn vị, thấy được những mặt được và chưa được trong công tác chuyên môn cũng như các công tác khác để từ đó có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời.

Để có được hiệu quả này, trong tự kiểm tra cần đảm bảo nguyên tắc cơ bản đó là: Khách quan, công tâm (kiểm tra, kết luận sai phạm cả đối với hồ sơ do các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án làm); quán triệt rõ việc tự kiểm tra nhằm mục đích giúp đỡ, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, không lợi dụng việc tự kiểm tra để hạ thấp uy tín của nhau, gây mất đoàn kết nội bộ.

Trên cơ sở đó, cách thức tổ chức tự kiểm tra như sau:

- Căn cứ kế hoạch công tác năm, lãnh đạo đơn vị ban hành quyết định kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra (thường kế hoạch kiểm tra sẽ gối nhau hàng năm để tránh bỏ sót hồ sơ và các trường hợp thi hành án hình sự). Thành phần tổ kiểm tra gồm: Chánh án là tổ trưởng chịu trách nhiệm chung, các Phó Chánh án là tổ phó chịu trách nhiệm thuộc phần việc mình được phụ trách, các tổ viên là các Thẩm phán, Thư ký có kinh nghiệm.

- Để khách quan, việc kiểm tra được thực hiện chéo nhau: Các thành viên không tự kiểm tra hồ sơ của mình, của bộ phận mình mà giao cho người khác, bộ phận khác.

- Khi phát hiện sai sót: Đối với sai sót nhỏ, Thẩm phán, Thư ký làm hồ sơ đó được sửa chữa, bổ sung ngay tuy nhiên lỗi này vẫn phải được thống kê trong kết luận. Đối với sai sót lớn, việc sửa chữa, bổ sung phải được Chánh án chấp thuận sau khi kết luận; thậm chí nếu những sai sót không sửa được, bổ sung được, đơn vị sẵn sàng báo cáo lãnh đạo thành phố để kiến nghị kháng nghị theo quy định.

- Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong tổ có thể trao đổi, thống nhất những vướng mắc phát sinh để tính lỗi, nếu không tự thống nhất được thì bảo lưu sau đó đưa ra xin ý kiến tại buổi họp kết luận. Trong trường hợp cơ quan không thống nhất được thì tổng hợp vướng mắc xin ý kiến hướng dẫn cấp trên.

- Sau khi họp kết luận đợt kiểm tra, tất cả các hồ sơ được sửa chữa, bổ sung những sai sót và sau đó được lưu trữ theo quy định trong hạn 7 ngày. Kết luận kiểm tra đồng thời được gửi Chánh án thành phố thay báo cáo.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 83
cdscv