Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân hai cấp thành phố

(29/08/2019 14:17)

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 29/8/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Dương Văn Chính, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân hai cấp thành phố.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đại diện Cụm thi đua số I và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số I báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; công tác theo dõi, đánh giá, biểu dương, khen thưởng; công tác xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; việc thực hiện Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ tại Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân hai cấp thành phố.

C:\Users\Administrator\Downloads\image1.jpeg

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Chính, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố đã biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số I căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở rà soát, đánh giá những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế, bám sát chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong 3 tháng cuối năm thi đua, nỗ lực phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày Quốc khánh 02/9 và Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2019), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 32
cdscv