Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác năm 2018

(21/10/2018 11:19)

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tại hội nghị này, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố đã tổng kết lại các hoạt động trong năm 2017 và triển khai chỉ đạo công tác năm 2018

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tại hội nghị này, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố đã tổng kết lại các hoạt động trong năm 2017 và triển khai chỉ đạo công tác năm 2018.

C:\Users\Public\Cổng thông tin Hải Phòng\Tin tức nổi bật\tong ket 02.png

Qua đánh giá về mọi mặt trong hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động thi đua năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được chính phủ trao tặng cờ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Đồng thời Tòa án Hải Phòng cũng vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

C:\Users\Public\Cổng thông tin Hải Phòng\Tin tức nổi bật\tong ket 01.png

C:\Users\Public\Cổng thông tin Hải Phòng\Tin tức nổi bật\tong ket 03.png

Tòa án thành phố Hải Phòng nhận cờ thi đua

Các đơn vị Tòa án hai cấp thành phố Hải Phòng có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2017 và các đồng chí cán bộ, công chức có thành tích nổi bật được trao tặng cờ thi đua, bằng khen trong năm hoạt động

C:\Users\Public\Cổng thông tin Hải Phòng\Tin tức nổi bật\tong ket 04.png


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 117
cdscv