Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.733

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.286

Hình sự

1.264

Dân sự

5.705

Hôn nhân và gia đình

378

Kinh doanh thương mại

41

Hành chính

3

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

55

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv